POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
05.03.2018
Typ akce: Konference

Dne 5. března 2018 se uskutečnilo oficiální zahájení projektu „Healthacross for future“.

Více než 110 rakouských a českých účastníků a účastnic přijalo pozvání Dolnorakouského zdravotního a sociálního fondu (NÖGUS) a Jihočeského kraje na oficiální zahajovací zasedání na Zemské klinice Gmünd.

Dolnorakouský zemský rada Ludwig Schleritzko a Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, informovali veřejnost o dalších krocích při rozvoji přeshraniční spolupráce ve zdravotnickém sektoru:

„Od zahájení pilotního projektu „Healthacross“ v únoru 2013 bylo na Zemské klinice Gmünd ambulantně ošetřeno na 4 900 českých pacientů a pacientek. Nyní nabídku rozšiřujeme o lůžkovou péči“, konstatoval zemský rada Ludwig Schleritzko. „Spektrum výkonů bylo stanoveno po rozsáhlé analýze a jednáních se zainteresovanými organizacemi v Jihočeském kraji. Primárně budou na Zemské klinice Gmünd ošetřovány akutní případy, jako jsou například záněty slepého střeva nebo zlomeniny. Prováděny ale budou i plánované operace. Akutní případy budou samozřejmě ošetřovány vždy. Jsme přesvědčeni, že prvním pacientkám a pacientům z České republiky poskytneme lůžkovou péči ještě letos“, zdůraznil zemský rada. „Dále vybudujeme první přeshraniční zdravotnické centrum v celé Evropské unii. Odborníci z řad zdravotníků z obou regionů budou spolupracovat pod jednou střechou a léčit jak dolnorakouské, tak i české pacienty. Zdravotnické centrum má pokrývat širokou nabídku zdravotních výkonů od zdravotní prevence přes ošetření praktickými lékaři, lékaři specialisty, odborníky na ošetřovatelskou péči a terapeuty až po prostory pro školení a další akce“, připomněl zemský rada. „Podrobnější plánování začíná právě dnes a je součástí projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Věříme, že stavbu zdravotnického centra budeme moci zahájit v příštím roce a předběžně na jaře 2020 ošetřit první pacienty z Dolního Rakouska a Jihočeského kraje. Jedná se o konstelaci win-win, protože pacienti na obou stranách hranice budou profitovat z rychlé zdravotní péče v místě bydliště. Zejména v akutních případech hraje roli každá sekunda. Prostřednictvím jednání chceme zajistit, že náklady na lůžkovou péči a náklady na ošetření ve zdravotnickém centru budou hrazeny přímo z českého zdravotního pojištění, jako je tomu v případě ambulantní péče“, řekl zemský rada. Přeshraniční kooperace přinese podle Schleritzka také lepší vytížení a využití dostupných zdrojů. „Díky tomu dosáhneme vyšší přidané hodnoty a zajistíme pracovní místa v regionu. V budoucnu mají mít samozřejmě Dolnorakušanky a Dolnorakušané možnost využívat na dobrovolné bázi různé nabídky zdravotní péče v Jihočeském kraji. Víme, že kvalita zdravotní péče v České republice odpovídá z medicínského hlediska rakouským standardům“, uvedl Schleritzko, který rovněž zdůraznil: „V tomto smyslu budeme v Dolním Rakousku i nadále sázet na přeshraniční partnerství a propojení politiků, zdravotnických odborníků a zdravotnických zařízení. Posílíme tím regionální struktury a zlepšíme zdravotní péči, a tím i kvalitu života našich občanek a občanů. V konečném důsledku jde o to, aby byla lidem na obou stranách hranice rychle poskytnuta co možná nejlepší zdravotní péče.“

Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, poděkovala za pozvání a prezentaci projektu. Uvedla, že projekt „Healthacross for future“ započal v roce 2008. Od té doby se hledá cesta, jak poskytnuté zdravotní výkony uhradit ze zdravotního pojištění. „Naším cílem vždy bylo, aby žádné hranice neexistovaly“, zmínila hejtmanka. Gmünd, rozdělené město, se podle ní pro tento projekt mimořádně hodí. Nyní jde o to, přejít v Gmündu od ambulantní k lůžkové péči. Podle Ivany Stráské je také nutné dosáhnout dalšího cíle, a sice aby dolnorakouští pacienti mohli využívat služeb českých lékařek a lékařů.

Galerie