POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
31.01.2018
Typ akce: Workshop

Rozšíření přeshraniční ambulantní péče poskytované českým pacientům na Zemské klinice Gmünd o lůžkovou péči

Dolnorakouský zdravotní a sociální fond (NÖGUS) a Jihočeský kraj navazují na dlouholetou produktivní spolupráci ve zdravotnictví. Nyní byly podniknuty další kroky k naplnění společné vize komplexní přeshraniční zdravotní péče. Ambulantní péče dosud poskytovaná českým pacientům na Zemské klinice Gmünd má být rozšířena o péči lůžkovou. To vyžaduje koordinaci modalit vyúčtování mezi oběma zeměmi. Vedoucí partner zorganizoval za tímto účelem workshop, který se konal 31. 1. 2018 a kterého se zúčastnili příslušní nositelé sociálního a zdravotního pojištění z obou zemí. Po přesné analýze bylo stanoveno spektrum zdravotních výkonů, které budou poskytovány českým pacientům na Zemské klinice Gmünd. Do skončení projektu má být na Zemské klinice Gmünd poskytnuta lůžková péče 45 českým pacientům a po skončení projektu má tato přeshraničně poskytovaná zdravotní péče přejít do běžného provozu.