POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.12.2020
Typ akce: Seminář

Seminář proběhne on-line ve čtvrtek 17. 12. 2020, od 9:00

 P r o g r a m:

- FMP Rakousko – Česká republika 2014-2020
(programové území, vhodní žadatelé, podporované aktivity, druhy projektů, výše dotace, aktuality)
- Uznatelné náklady projektu
- Nutnost přeshraniční spolupráce
- Publicita
- Žádost, konzultace projektového záměru k termínu podání 15. 2. 2021
- Hodnocení a schvalování projektových žádostí
- Realizace projektu, vyúčtování, vyhodnocení
- Harmonogram FMP 2019-2022
- Dotazy a závěr

Potvrzení účasti: do 14.12.2020 na e-mail : petra.stichova@silvanortica.com

Účast na semináři - prostřednictvím ODKAZU, který Vám po Vašem potvrzení účasti zašleme
na e-mail společně s praktickými informacemi k průběhu online jednání.

Technické požadavky: Internetové připojení - počítač s kamerou, mikrofonem a
reproduktory (případně sluchátka/s mikrofonem) - není nutná instalace programu
MICROSOFT Teams.