POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.12.2018
Typ akce: Tisková zpráva

Dne 11. prosince 2018 se ve Stříteži u Jihlavy konalo 5. zasedání Regionálního monitorovacího výboru FMP Jižní Morava -Vysočina - Dolní Rakousko. Bylo projednáno 25 žádostí o podporu malých projektů přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR. Podpora byla schválena pro všech 25 projektů.

Galerie