POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.12.2018
Typ akce: Tisková zpráva

Dne 12. prosince 2018 se ve Freistadtu konalo 5. zasedání Regionálního monitorovacího výboru FMP Jižní Čechy - Horní Rakousko - Dolní Rakousko. Bylo projednáno 22 žádostí o podporu malých projektů přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR. Podpora byla schválena pro 17 projektů, 3 byly pozastaveny a 2 zamítnuty.