POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
15.09.2022 - 26.09.2022
Typ akce: Konference

Série konferencí ve 3 regionech

Podpora ze strany regionální správy je obecně pro sport a speciálně pro sport zdravotně postižených velmi důležitá. Vážíme si proto podpory Vítězslava Schreka, hejtmana Kraje Vysočina a možnosti společně diskutovat.  

Speciální poděkování patří všem panelistům. Jan Grolich Hejtman JMK za záštitu a uvedení konference, Jaroslav Suchý, radní pro sport BRNOmycity za téma tělovýchova a sport, Jana Leitnerová, radní pro oblast sociální a rodinné politiky za téma sociální práce, péče o rodinu, Šárka Cechová, předsedkyně Komise zdravotně-sociální za téma zdravotnictví - obě dámy za Jihomoravský kraj, Alena Skotáková z Fakulta sportovních studií MU a Ondřej Ješina z Centrum APA za téma školství a mládež, Lukáš Karnet, krajský koordinátor JMK Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za téma místní hospodářství a k tématu bezbariérovosti. A samozřejmě Haně Válkové z Fakulta sportovních studií MU, Masarykova univerzita za skvělé moderováni.

Pavel Klíma, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství, sport a veřejné zakázky, převzal záštitu nad kulatým stolem Konference "Sport pro všechny - opravdu pro všechny?" Prostor dostal jak Zbyněk Sýkora, předseda Českého paralympijského výboru, tak osobnosti jihočeské sociálního sektoru, školství, zdravotnictví a komunální politiky. Tím vším se totiž prolínají možnosti hendikepovaných sportovců.

Děkujeme všem zúčastněným za řadu podnětů a námětů a za chuť věnovat se sportu handicapovaných. Budeme vděční za další společné debaty nad výstupy konference.

Galerie