POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.03.2020 - 04.07.2020
Typ akce: Seminář

Od března do července 2020 se vybraní akademičtí pracovníci Vysoké školy polytechnické Jihlava účastní online seminářů na Univerzitě Johannese Keplera v Linci. S ohledem na stávající situaci v souvislosti s opatřeními kvůli Covid-19 musela být osobní účast jihlavských pedagogů nahrazena online formou.

Semináře probíhají o víkendech a jsou zaměřeny na problematiku digitalizace v cestovním ruchu. Obsahovou náplní seminářů bylo např. využívání sociálních médií, obrázková a video-prezentace s využitím smartphone, online distribuce, práce s textem v digitálním prostředí, webové stránky, využívání chatu, digitální trendy aj. Semináře vedli odborníci z poradenských firem v oblasti digitalizace a byly zaměřeny prakticky.

Získané poznatky a dovednosti využijí pedagogové VŠPJ při tvorbě předmětu „Digitization in Cultural Tourism“, který bude zařazen do výukového portfolia VŠPJ.