POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.11.2022 - 09.11.2022
Typ akce: Konference

Srdečně Vás zveme na přeshraniční setkání k tématu adaptace měst a obcí na změnu klimatu a závěrečnou konferenci v rámci projektu ADAPTRegion AT-CZ, ATCZ210, která se uskuteční 9. 11. 2022 v Brně.

Kdy: 9. 11. 2022

Kde: Brno, Otevřená zahrada

 

Téma

Diskuse o potřebách měst a obcí na jižní Moravě, Vysočině, v jižních Čechách a v Horním a Dolním Rakousku při přípravě a realizaci investičních projektů, které pomáhají zmírnit dopady horka, sucha, přívalových dešťů a dalších extrémních projevů počasí; prezentace příkladů dobré, prezentace výstupů projektu ADAPTRegion AT-CZ. Vyhlášení cen Přeshraniční Adapterra Awards 2022.

Program

11:00 – 12:30 Setkání sítě s exkurzí - téma: spolupráce veřejného a soukromého sektoru při adaptaci a návštěva příkladu dobré praxe – ukázková revitalizace areálu SVATOPETRSKA a nábřeží Ponávky (sraz: v areálu Svatopetrská 7, 617 00 Brno)
13:00 – 14:00 Oběd v Otevřené zahradě (Údolní 33, Brno)
14:00 – 14:30 Přeshraniční Adapterra Awards 2022 – vyhlášení výsledků
14:30 - 15:30 Panelová diskuse: adaptace v investičním procesu obcí
● Zuzana Kudláčková – náměstkyně primátorky, České Budějovice
● Jan Vitula – starosta, Židlochovice
● Tomáš Dudík – starosta, Ořechov u Brna
● Martin Ander – Nadace Partnerství
15:30 – 15:50 Výstupy projektu ADAPTRegion AT-CZ
15:50 – 16:00 Závěrečné shrnutí a výhled do budoucnosti

Na akci bude zajištěno tlumočení.

 

Účast prosím potvrďte na e-mail monika.hlavkova@nap.cz do 4. 11. 2022.