POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.05.2019
Typ akce: Konference

Oslavou a konferencí uprostřed projektového období byla 18. května 2019 zahájena stavba mezinárodního zdravotnického centra v Gmündu. Stavbu zahájili předseda Dolnorakouského zdravotního a sociálního fondu (NÖGUS) zemský rada Martin Eichtinger a český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Mezinárodní zdravotnické centrum mně osobně leží na srdci. Je symbolem přeshraniční spolupráce, díky níž dokážeme zachránit více životů a vytvořit ve Waldviertlu důležitá pracovní místa. Pacienti na obou stranách hranice profitují z rychlé zdravotní péče v blízkosti místa bydliště. Zejména v akutních případech hraje roli každá sekunda. Je zajištěno, že náklady na lůžkovou péči a náklady na ošetření ve zdravotnickém centru budou hrazeny přímo z příslušného zdravotního pojištění, jako je tomu v případě ambulantní péče“, podotkl Eichtinger. V Gmündu budou pod jednou střechou spolupracovat odborníci z řad zdravotníků z obou regionů a poskytovat zdravotní péči jak dolnorakouským, tak i českým pacientům. Zdravotnické centrum bude pokrývat širokou nabídku zdravotních výkonů od zdravotní prevence přes ošetření praktickými lékaři, lékaři specialisty, odborníky na ošetřovatelskou péči a terapeuty až po prostory pro školení a další akce.

Jako další bod programu byly v rámci konference uprostřed projektového období prezentovány současné výsledky rozšiřování lůžkové péče a výměnných pobytů a představeny další kroky v rámci projektu.

 

Foto 1 zleva doprava: Jaromír Slíva – starosta Českých Velenic, Helga Rosenmayer – starostka Gmündu, Ivana Červenková – velvyslankyně České republiky v Rakousku, Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví České republiky, Martin Eichtinger – předseda NÖGUS a zemský rada, Alexander Grubmayr – velvyslanec Rakouska v České republice

Foto 2 zleva doprava: Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví České republiky, Martin Eichtinger – předseda NÖGUS a zemský rada

Credits: © Monihart

Galerie