POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.07.2019
Dne 3. června 2019 byl v hale pro volný čas v Langau slavnostně zakončen přeshraniční projekt "Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu - BIG AT-CZ". Ještě před začátkem akce se konala tisková konference, které se zúčastnili zástupci projektových partnerů: zemská radní pro oblast vzdělávání Christiane Teschl-Hofmeister, EU zemský radní Martin Eichtinger, Karin Steiner z Vídně a Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana z Jihlavy. "Jazykové znalosti jsou předpokladem pro překonání překážek v komunikaci a nezbytné pro zkušenosti a integraci sousedních regionů." Zde hrají důležitou roli nejen ekonomické aspekty, ale také sociální vztahy a chápání světa s jejich kulturní rozmanitostí. "Mezinárodní jazykový projekt dává zúčastněným dětem příležitost rozpoznat potenciál přeshraničních regionů, navázat kontakty a objevit rozmanité ekonomické a sociální možnosti v přeshraničních oblastech", sdělila např. ve svém příspěvku zemská radní Teschl-Hofmeister.
Typ akce: Ostatní
30.07.2019
Dne 3. června 2019 se v rámci přeshraničního projektu „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu - BIG AT-CZ“ uskutečnilo závěrečné setkání s více než 200 hosty. Zemská radní pro oblast školství Christiane Teschl-Hofmeister, EU zemský radní Martin Eichtinger, Karin Steiner z Vídně a Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana z Jihlavy, prezentovali projekt formou tiskové konference. Akce byla slavnostně otevřena vystoupením dětí z MŠ Langau, které na úvod zaspívaly několik písní v českém a německém jazyce. Starosta města Langau Franz Linsbauer srdečně přivítal všechny hosty a představil obec Langau. Byl velmi potěšen velkým zastoupením hostů ve své obci. Političtí zástupci regionů zdůraznili význam jazykových projektů a možnost poznat jazyk a kulturu svých sousedů již v raném věku. Na této akci byl prezentován nejen projekt BIG AT-CZ, ale také jeho synergické projekty BIG AT-HU a BIG SK-AT. Dále byly představeny výsledky projektů, jakož např.: multimediální film, vědomostní platforma BIG a vzdělávací materiály zaměřené na získání jazyků v raném věku, které vznikly během projektu. Úspěch projektu je možný pouze díky velkému angažmá a přeshraniční spolupráci zapojených pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ, jazykových lektorů a učitelů jazyků všech partnerů projektu. Jako projev uznání jejich práce a účasti na projektu byly zástupcům vzdělávacích institucí všech zapojených regionů slavnostně předány certifikáty. Výhody mnohojazyčnosti a význam učení se jazyka v raném věku představila ve své přednášce Mag. Zwetelina Ortega, odbornice na vícejazyčnost. Během společného oběda byly udrženy stávající a navázány nové kontakty, na jejichž základě by měla být umožněna další spolupráce přeshraničních projektů.
Typ akce: Ostatní
20.11.2018 - 20.11.2018
Pod motem „jazyky jsou mosty“ se dne 20.11.2018 ve Vídni konalo přeshraniční setkání státní zprávy. Toto setkání bylo organizováno vídeňskými partnery Vídeňští přátelé dětí a Evropskou kanceláří školské rady Vídeň v rámci třech projektů INTERREG V-A: BIG AT-HU (ATHU1), BIG AT-CZ (ATCZ5) a BIG SK-AT (SK-AT1). Zástupci a zástupkyně rakouské, české, slovenské a maďarské státní správy přijali pozvánku na toto významné síťové setkání státních správ všech regionů těchto tří projektů.
Typ akce: Konference
08.11.2018 - 08.11.2018
Dne 8. 11. 2018 byl v Českých Velenicích v rámci projektu BIG ATCZ5 realizován Vícejazyčný workshop první pomoci vedený kvalifikovanými lékaři, panem MUDr. Gutvirthem Jaroslavem a paní Krygarovou Radkou. Účastníkům byl vysvětlen rozdíl záchranného systému na území ČR a AT, jeho přivolání a urychlení dojezdu záchranné služby. Dále si obnovili informace jak se zachovat v případě zástavě srdeční činnosti, bezvědomí, dušení, masivního krvácení, zlomenin a dalších. Lektoři po celou dobu odpovídali na dotazy účastníků a doplňovali jim tázané informace. Všem zúčastněným se praktické aktivity velice líbily a projevily zájem o další, navazující workshop.
Typ akce: Seminář
20.09.2018 - 20.09.2018
Dne 20.09.2018 se na Pedagogické vysoké škole Dolního Rakouska v Badenu pod názvem „Zažívat jazyky – objevovat rezmanitost, nové cesty jazykového vzdělávání“ uskutečnil přeshraniční jazykový festival. Tento Festival byl pořádán v rámci třech projektů Evropské Unie: BIG AT-CZ, BIG AT-HU a BIG SK-AT. Více než 200 učitelů a učitelek mateřských a základních škol z Dolního a Horního Rakouska, Vídně, Burgenlandu, České Republiky, Slovenska a Maďarska se zúčastnilo tohoto festivalu, přičemž mohli aktivně prožít (cizí) jazyky a vícejazyčnost v rámci nabízených workshopů.
Typ akce: Konference
05.06.2018 - 05.06.2018
Děti z rakouské mateřské školy přijely navštívit 5. června 2018 společně se svými rodiči, panem starostou a pedagogickými pracovníky svoje kamarády z Adamova. Po cestě autobusem se děti občerstvily a společně zazpívaly písničku „Hasičská rozcvička“, a to hned v němčině i češtině. Poté se už vše začalo točit kolem hasičské tématiky, a tak si děti společnými silami vyrobily papírové helmy, rozdělily se do týmu a vyběhly ven na hřiště, kde už na ně čekali dobrovolní hasiči z Adamova a šest stanovišť, na kterých skupinky namíchané z českých a rakouských dětí plnily různé úkoly. Stříkalo se z hadice, nosila voda načas, skákalo v plné výzbroji přes překážky, pracovalo se slovní zásobou na téma hasiči v obou jazycích, natahovaly a zase se zpět smotávaly hadice, a tak podobně. Nakonec všechny děti dostaly sladkou odměnu.
Typ akce: Ostatní
15.05.2018 - 15.05.2018
Dne 15. května 2018 se v rámci projektu BIG ATCZ5 uskutečnila exkurze studentů BAfEP, kteří se připravují na své budoucí povolání pedagogů v MŠ, ve dvou jihočeských školkách, a to v ZŠ a MŠ Borek a v MŠ Preslova v Českých Budějovicích. V obou školkách byli srdečně přivítání. Učitelé zapojené do projektu předvedli, jak seznamují děti s německým jazykem. Účastníci se dozvěděli mnoho zajímavého o předškolním a školním vzdělávání a i viděli běžný režim dětí v ČR, který prostřednictvím četných dotazů srovnávali s rakouskými poměry. Na závěr čekala studenty prezentace předškolního vzdělávání v ČR v podání paní Ludmily Tomanové z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje doplněná o informace z pohledu ČŠI, kterou zastupovaly Mgr. Dana Machová a Mgr. Zdeňka Dufková.
Typ akce: Ostatní
10.10.2017 - 10.10.2017
Rakouské učitelky a rakouští učitelé z projektových škol ve Vídni navštívili základní školu International School of Brno. Nejprve se seznámili s myšlenkou vzdělávání na české mezinárodní škole a následně se podívali do vyučování. To zde probíhá pouze v angličtině, samozřejmě s výjimkou češtiny a ostatních jazyků. Největší ohlas měla hodina výtvarné výchovy ve 3. ročníku a matematika v pátém ročníku. Rakouské učitele zaujala nejen samotná výuka, ale i různé interaktivní pomůcky, které v jednotlivých třídách objevili. Učitel Peters Jerry z rakouské VS 16, Brüßlgasse 18, Wien řekl, že hospitace jej inspirovala, viděl skvělé nápady a dobré a zajímavé vyučující metody, které se pokusí přenést domů do své školy.
Typ akce: Ostatní
30.08.2017 - 01.09.2017
Projektový kolektiv realizátorek aktivit jihočeského kraje se před samým počátkem školního roku setkal v Píseckém hotelu Biograf na „Průvodním jazykově metodickém semináři pro realizátory aktivit“, který je součástí Vzdělávání pedagogů a lektorů v rámci projektu BIG ATCZ5. Účastníky semináře čekalo rozšiřování a pilování jazykových dovedností pod pomyslnou taktovkou skvěle sehraného manželského páru a to kvalifikovaným lektorem DaF/DaZ panem Michaelem Hofmannem a paní Janou Hofmannovou, PhD., odborný pracovník JčU. Seminář účastníky pozitivně nastartoval na projektovou práci v novém školním roce 2017 – 2018.
Typ akce: Workshop
20.06.2017

Typ akce: Tisková zpráva
07.06.2017 - 07.06.2017
Ve středu 7. června 2017 se ve SPORT HOTELU v Českých Budějovicích uskutečnil přeshraniční workshop zaměřený na nové náměty k rozvoji zdravého životního stylu dětí v MŠ a na I. stupni ZŠ. Lektorka Mgr. Lenka Ryšková hned na začátku během okamžiku rozpohybovala všechny účastníky a mezi nekonečnou řadou cviků stačila podat základní informace o taj-či, jeho filosofii i přínosu nejen pro tělo, ale i psychiku a emocionální rozvoj osobnosti dětí. Zasvěcené a stručné komentáře lektorky provázel všudypřítomný šepot tlumočnice.
Typ akce: Seminář
28.03.2017 - 28.03.2017
Chráněná krajinná oblast jako inspirace a zdroj námětů pro environmentální výchovu
Typ akce: Konference
07.12.2016 - 07.12.2016
Cílem naší návštěvy VS 15 Ortnergasse byla hospitace českých učitelů na této škole a bližší poznání rakouského školského systému. Škola má 10 tříd, 24 učitelů a 10 dalších externistů, kteří pracují se žáky. Obdivovali jsme výzdobu školy a pracovní dílnu, která byla velmi dobře vybavena. Děti zde pracovaly s chutí a vyráběly různé dekorační předměty na Vánoce. Po návštěvě školy jsme na přání účastníků navštívili ještě vídeňské vánoční trhy u radnice. Všichni účastníci byli s návštěvou spokojeni, což vyjádřili pozitivní zpětnou vazbou. Projevili zájem při podobné nabídce zúčastnit se akce znovu.
Typ akce: Ostatní
28.11.2016
Úvodní konference projektu BIG AT-CZ dne 28.11.2016 v Jihlavě Znalost jazyka znamená také chápání kultury, míní radní Schwarz
Typ akce: Konference
28.11.2016
Zahajovací konference projektu BIG AT-CZ v Jihlavě
Typ akce: Tisková zpráva
18.10.2016 - 18.10.2016
Informační akce na programovém území a mimo ně
Typ akce: Konference