POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
07.12.2016 - 07.12.2016
Typ akce: Ostatní

Cílem naší návštěvy VS 15 Ortnergasse byla hospitace českých učitelů na této škole a bližší poznání rakouského školského systému. Škola má 10 tříd, 24 učitelů a 10 dalších externistů, kteří pracují se žáky. Obdivovali jsme výzdobu školy a pracovní dílnu, která byla velmi dobře vybavena. Děti zde pracovaly s chutí a vyráběly různé dekorační předměty na Vánoce. Po návštěvě školy jsme na přání účastníků navštívili ještě vídeňské vánoční trhy u radnice. Všichni účastníci byli s návštěvou spokojeni, což vyjádřili pozitivní zpětnou vazbou. Projevili zájem při podobné nabídce zúčastnit se akce znovu.