POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2016 - 31.08.2019

Alokované prostředky EFRR:

547 073,14 €

Číslo projektu:

ATCZ35

Zkratka:

MatemaTech

Vedoucí partner:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Pech (pech@pf.jcu.cz)

Partneři projektu:

  • Jihočeská hospodářská komora
  • Johannes Kepler Universität Linz

O projektu:

Cílem projektu MatemaTech je vytvoření přeshraniční sítě pro systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků ZŠ a SŠ o studium technických a přírodovědných oborů na SŠ a VŠ.

Nejnovější události

23.07.2019
23. července se na Univerzitě Jana Keplera v Linci konal poslední seminář pro učitele matematiky projektu MatemaTech - Matematickou cestou k technice.
Typ akce: Seminář
19.07.2019
19. července se mohli zájemci všech věkových kategorií seznámit s projektem MatemaTech a jeho výsledky na akci pro veřejnost „Setkání s matematikou a technikou“.
Typ akce: Výstava
09.07.2019 - 10.07.2019
I letos v červenci se žáci základních škol zúčastnili během dvou dní seminářů projektu MatemaTech u příležitosti dětské univerzity na Univerzitě v Linci. Akce se ve dnech 9. a 10. 7. 2019 zúčastnilo celkem 31 žáků ve věku od 9 do 12 let.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Webové stránky projektu: https://www.matematech.cz

Předkládaný projekt vychází z dlouhodobé spolupráce Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a Johannes Kepler Universität Linz v oblasti didaktiky matematiky a z potřeby zvyšovat zájem žáků ZŠ a SŠ o technické a přírodovědné obory ve vazbě na trh práce. Na základě realizovaného projektu Matematika přes hranice (2012 - 2014) byly výstupy projektu prezentovány přes univerzity a hospodářské komory průmyslovým podnikům, které projevily zájem účastnit se inovace výukových materiálů v souvislosti s praktickým využitím. Potvrzený byl také zájem ze strany základních i středních škol, resp. učitelů matematiky, na obou stranách hranice. Partnerské organizace (JU jako vedoucí partner, JKU, JHK) připravily jedinečný projekt s cílem vytvoření přeshraniční sítě pro systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků ZŠ a SŠ o studium technických a přírodovědných oborů na SŠ a VŠ. 

Jako hlavní výstupy projektu lze jmenovat:

- vytvoření souboru inovativních výukových materiálů pro výuku matematiky na ZŠ a SŠ v ČJ a NJ s využitím počítačových technologií včetně využití matematického softwaru GeoGebra
- vytvoření pracovních skupin ZŠ a SŠ včetně zapojení průmyslových podniků pro tvorbu výukových materiálů
- realizace přeshraničních koordinačních a vzdělávacích aktivit pro různé organizace a veřejnost (workshopy, semináře pro učitele, soustředění pro žáky, akce pro veřejnost)
- založení a spuštění provozu vzdělávacího centra STEM (STEM Education Centre) na JU na základě zkušeností STEM centra na JKU s cílem zajistit soustavné a dlouhodobé prosazování myšlenek projektu, šíření poznatků.

Hlavními cílovými skupinami jsou vzdělávací instituce, jejich pracovníci a žáci, pro které jsou primárně určeny výstupy projektu, zejména nové výukové materiály v elektronické podobě a akce v rámci projektu (pro učitele, jejich prostřednictvím pak pro žáky).

Přeshraniční přístup je pro úspěšnou realizaci nezbytný, neboť základní přenos zkušeností a know-how probíhá mezi oběma univerzitami - ať už se to týká didaktiky matematiky či zkušenosti s provozem vzdělávacího centra STEM. Inovativní je zapojení do projektu nejen vzdělávacích institucí (ZŠ a SŠ), ale i průmyslových podniků za koordinace hospodářských komor na obou stranách hranice. Zdánlivě čistě akademické téma zatraktivnění výuky matematiky bude v rámci projektu propagováno nejen na akademické půdě, základních a středních školách mezi učiteli, ale také přímo mezi žáky ve výuce v rámci pilotního ověřování nově vytvořených materiálů, a dokonce i mezi širokou veřejností.

Výstupy projektu

  • Akce pro učitele, žáky a širokou veřejnost
  • Vzdělávací centrum STEM na Jihočeské univerzitě
  • Vytvoření souboru výukových materiálů pro výuku matematiky