POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.04.2018 - 30.06.2022

Alokované prostředky EFRR:

1 547 148,07 €

Číslo projektu:

ATCZ23

Zkratka:

C4PE

Vedoucí partner:

Universität für Weiterbildung Krems, Department für Weiterbildungsforschung und Bildungstechnologien

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dr.in Stephanie Nestawal (stephanie.nestawal@donau-uni.ac.at)

Partneři projektu:

  • Vysočina Education
  • Střední průmyslová škola Třebíč
  • Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Department 5: Theorie und Praxis der Unterrichtsfächer
  • Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

O projektu:

V rámci projektu se má etablovat přeshraniční profesní vzdělávání v Rakousku i v Česku. Dále se má vytvořit společné přeshraniční odborné vzdělávání v rámci pilotních kooperací mezi školami.

Nejnovější události

20.06.2022
Dne 20.06.2022 se v HTL Hollabrunn od 09:00 do 17:00 konala závěrečná akce projektu C4PE "Koncepce odborného vzdělávání v příhraničních regionech".
Typ akce: Konference
17.05.2022
Dne 17.05.2022 se v rámci aktivit „School meets Economy” uskutečnil online workshop s českou firmou Technocon. Tento workshop proběhl ve spolupráci s českou Hospodářskou komorou kraje Vysočina.
Typ akce: Workshop
28.03.2022
Dne 28.03.2022 se uskutečnil další online workshop s organizací Accent, Tough Tech inkubátorem rakouské spolkové země Dolní Rakousko, zaměřený na “Start-upy a podnikání”.
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

K dosažení dalšího rozvoje příhraničních oblastí AT-CZ potřebují místní firmy zaměstnance, kteří se dokážou ekonomicky prosadit v obou zemích. Podmínky vzdělávání na středních odborných školách a odborných učilištích v pohraničí momentálně neodpovídají požadavkům přeshraničního trhu práce. To je v prvé řadě způsobeno rozdílností vzdělávacích systémů resp. chybějící možností zprostředkování profesních a meziregionálních kompetencí. Přeshraniční spolupráce mezi středními odbornými školami a učilišti je teprve v počátcích: partnerství škol probíhá v současné době spíše na bázi jednotlivých výměn, které jsou však omezeny na seznámení se se sousedním regionem.

Hlavním cílem projektu je zavedení funkčního přeshraničního profesního vzdělávání, které bude probíhat v CZ a AT, a příprava uznávání dosažených kompetencí. Prostřednictvím projektu má být dosaženo vyšší propojenosti mezi vzdělávacími systémy tak, aby byly lidské zdroje lépe čerpatelné a využít tak možností přeshraničního trhu práce. K dosažení tohoto cíle je třeba spolupráce vzdělávácích zařízení na obou stranách hranice a k tomu je nutný přeshraniční přístup projektu. Vzhledem k podpoře trvalé přeshraniční kooperace pilotních škol budou vytvořena a zavedena společná opatření. Dále budou realizovány aktivity, které pomohou žákům v jejich rozhodování o budoucí profesní dráze resp. v orientaci na pracovním trhu a k co možná nejlepšímu čerpání lidských zdrojů v pohraničním regionu.

Z toho bude mít prospěch zejména obyvatelstvo a regionální firmy, kterým budou v budoucnu k dispozici mladé kvalifikované pracovní síly, které budou disponovat vynikajícími profesními kompetencemi a meziregionálními a jazykovými znalostmi. 

Výstupy projektu

  • Účast žáků na přeshraničních praxích
  • Účast pedagogů na přeshraniční výměně
  • Účast pedagogů na vzdělávacích aktivitách pro profesní orientaci
  • Účast žáků na aktivitách profesní orientace
  • Účast žáků ve společných vzdělávacích projektech v rámci pilotních kooperací škol
  • Rámcový plán pro vybudování přeshraničních kooperací škol