POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.06.2022
Typ akce: Konference

Dne 20.06.2022 se v HTL Hollabrunn od 09:00 do 17:00 konala závěrečná akce projektu C4PE "Koncepce odborného vzdělávání v příhraničních regionech".

Na programu byly následující body: Roman Křivánek a Milena Dolejská z Vysočina Education přiblížili "Kariérové poradenství" v rámci Kraje Vysočina. Tomáš Prchal z Okresní hospodářské komory Jihlava představil "Kompetence 4.0". Univ.-Prof. Monika Kil z Univerzity dalšího vzdělávání Krems hovořila o faktech na téma "Kariérové poradenství jako kompetence a postoj: Klíč k celoživotnímu učení!". Margit Pichler z PH Niederösterreich přednesla příspěvek na téma "Profesionalizace BO aktérů v dalším vzdělávání a odborné přípravě".

Po společném obědě s možností navázání kontaktů představili žáci školních partnerství své projekty spolupráce a výsledné výsledky.

Poté Jarmila Smetanová a Petra Šnepfenbergová z VIM v Brně přiblížily "Vzdělávací program pro školní kariérové poradce", jeho obsah a zkušenosti z pilotáže. Waltraud Haschke z PH Niederösterreich představila "Metodicko-didaktický koncept" a "Digitální slovník", které byly vyvinuty v průběhu projektu. Na závěr Sonja Bracht a Lucie Procházková z Univerzity dalšího vzdělávání Krems představily výsledky hodnocení projektu a hlavní plán, který byl v rámci projektu rovněž vypracován.

Kromě zajímavých přednášek poskytla závěrečná akce velký prostor pro výměnu zkušeností a navazování kontaktů a byla účastníky vnímána velmi pozitivně.    

Galerie