POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2016 - 30.09.2019

Alokované prostředky EFRR:

1 232 260,20 €

Číslo projektu:

ATCZ65

Zkratka:

EDUGARD

Vedoucí partner:

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Hana Cvachová (hana.cvachova@chaloupky.cz)

Partneři projektu:

  • Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
  • Přírodní zahrada, z.s.
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Natur im Garten GmbH
  • Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Zentrum für Weiterbildung und Drittmittelprojekte

O projektu:

Projekt EDUGARD se zaměřuje na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako místa, které je výhodné využít pro vzdělávání žáků.

Nejnovější události

28.02.2020 - 28.02.2020
Publikation Gartenpedagogik DE/CZ 2019 ... download
Typ akce: Ostatní
31.08.2019 - 31.08.2019
Leták (CZ), Flyer (EN), Flugblatt (DE)
Typ akce: Ostatní
31.08.2019 - 31.08.2019
FILM - Zahradní pedagogika / Gartenpädagogik
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Na obou stranách hranice se způsob života, vzdělávání a využití volného času dětí během posledních 20 let výrazně proměnily.  To způsobuje snížení kontaktů s přírodou a nedostatečnou manuální zručnost zejména u dětí. Velkou výzvou je tak motivovat žáky pro technické a přírodovědné vzdělávání, podporovat manuální zručnosti a dovedností dětí. Vzdělávání musí být více propojeno s reálným okolním světem a se získáváním praktických dovedností.

Projekt se zaměřuje na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako místa, které je výhodné využít pro vzdělávání žáků. Tato místa poskytují zázemí pro přírodovědné vzdělávání a pro výkon řady praktických činností. Umožňují využití vzdělávacích metod jako badatelské vzdělávání, „learning by doing“ - učení se praxí, „real world learning“  - učení se o reálním světě.

V rámci projektu dojde k novému přístupu, kdy aktivity průřezově zahrnou systém vzdělávání od žáků, přes učitele až po studenty učitelství.

Čeští partneři vloží do projektu metody zaměřené na přírodovědné vzdělávání, badatelské metody, mezipředmětové vztahy. Rakouští partneři přinesou zkušenosti zejména s moderními, ekologickými přístupy pro praktické vzdělávání a pěstitelské práce. Spojením tak vznikne komplexní přístup k využití školních pozemků a zahrad pro vzdělávání.

Partneři vytvoří společný vzdělávací rámec a uplatní společné vzdělávací přístupy v oblasti zahradní pedagogiky, které povedou k naplnění hlavních cílů projektu:

- ke zvýšené motivaci žáků pro přírodovědné vzdělávání,
- k podpoře praktických činností a ke zvýšené manuální dovednosti dětí,
- k překonávání přeshraničních bariér a k posílení společné identity v oblasti vzdělávání.

Tyto přístupy přispějí k získání dovedností a kompetencí, které žákům usnadní uplatnění na trhu práce.

Partneři připraví společný vzdělávací rámec pro oblast zahradní pedagogiky, která využívá školní pozemky a zahrady pro přírodovědné vzdělávání a získávání praktických dovedností. Na tento rámec budou navázány programy a budování potřebné infrastruktury pro vzdělávání.
Společné portfolio zahrne vzdělávání pro studenty učitelství a akce celoživotního vzdělávání pro učitele ze škol. Pro žáky přímo vytvoříme přeshraniční vzdělávací programy a projekt zaměřený na návrh školní zahrady. Počet účastníků společných programů vzdělávání bude přes 3.000 osob.

Infrastruktura pro vzdělávání zahrne pobytové vzdělávací centrum Baliny, vzdělávací zahradu v Brně a Č. Budějovicích.

Výstupy projektu

  • Společný rámec pro vzdělávání