POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2019 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

451 388,27 €

Číslo projektu:

ATCZ200

Zkratka:

LAB Ysper-Veseli

Vedoucí partner:

Zisterzienserstift Zwettl in Stift Zwettl 1, 3910 Zwettl (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Zistersienserstiftes Zwettl mit Sitz in Yspertal)

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Gerhard Hackl

Partneři projektu:

  • Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí
  • Volkshochschule Südliches Waldviertel

O projektu:

Na obou školách budou prováděny chemické rozbory regionálních potravin. U zeleniny, ovoce, mléčných produktů a dalších potravin bude stanovován např. obsah pesticidů, dusičnanů, těžkých kovů a také složení potravin a dále obsah živin a vitaminů. Cílem je mezinárodní výměna zkušeností a srovnání kvality potravin v obou regionech. Žákům obou škol bude nabídnuto praktické laboratorní vzdělání a žáci získají odborné kompetence v oblasti chemické analýzy potravin.

Nejnovější události

Podrobnější informace

Waldviertel patří svým neporušeným životním prostředím k jednomu z nejlépe zachovaných přírodních regionů v Rakousku. Agrární sektor proto představuje v regionu stále ještě důležitý hospodářský faktor. Vedle četných iniciativ v oblasti hospodářství a komunální spolupráce existují také vynikající nabídky v oblasti vzdělávání, které se věnují tématu životního prostředí a udržitelného rozvoje. Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft v Yspertalu je unikátní školou v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství. Škola klade velký důraz na praktickou laboratorní práci v chemických laboratořích. Škola by však chtěla dále rozšířit svůj vzdělávací standard tak, aby dala mladým lidem možnost mnohostranného uplatnění na trhu práce.

Jihočeský kraj je také regionem s vysokým zastoupením zemědělství. Český projektový partner Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí se zabývá především ekologií, životním prostředím a analýzou potravin. U potravin je kromě obsahu a složení látek populárním tématem samozřejmě také stanovení reziduí pesticidů a kontaminace těžkými kovy. Školy si v tomto navzájem předávají své know how.

Obě školy se také navzájem doplňují. Chtěly by v průběhu několika let postupně posilovat a stupňovat vzájemnou výměnu učitelů a žáků. Do výuky a vzdělávání budoucích pracovních sil by měly také být integrovány nové moderní metody analýzy.

Cílem obou škol je zlepšit kvalitu vzdělávání. Absolventi obou škol získají praktické vzdělání v oblasti chemických analýz a také odborné kompetence v této oblasti. Z toho vyplývá snazší přístup k pracovnímu trhu v obou regionech.
V obou školách dojde ke zvýšení úrovně kvalifikace, absolventi získají nové odborné kompetence, které pak mohou prakticky uplatňovat v profesním životě. Aby mohly mít vzájemné výměny ještě vyšší přidanou hodnotu, jsou nutné i nové laboratorní přístroje.
Praktické zvládnutí metod analýzy a technické ovládání přístrojů určených k analýzám představuje pro oba projektové partnery kvalifikační pokrok pro trh práce. Hospodářské podniky v obou regionech, které provozují chemické laboratoře, budou střednědobě profitovat z lépe vzdělaných pracovní sil.

Dále budou probíhat mezinárodní výměny zkušeností a srovnávání kvality potravin z obou regionů z hlediska složení potravin, zatížení pesticidy, těžkými kovy a dusičnany a také z hlediska obsahu živin (sacharidy, tuky, bílkoviny) a vitaminů.

Volkshochschule Südliches Waldviertel je aktivní v oblasti dalšího vzdělávání. Tato Volkshochschule má v regionu pevnou pozici. Aktuální nabídka je uvedena v tištěném kalendáři vzdělávání, důraz je kladen i na oblast přírody a životního prostředí.

Výstupy projektu

  • Dodatečná kvalifikace pro studenty zapojené do vzdělávacích programů
  • Přeshraniční odborně-praktické vzdělávací programy v oblasti laboratorní analýzy