POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
17.05.2022
Typ akce: Workshop

Dne 17.05.2022 se v rámci aktivit „School meets Economy” uskutečnil online workshop s českou firmou Technocon. Tento workshop proběhl ve spolupráci s českou Hospodářskou komorou kraje Vysočina.

V rámci workshopu poskytl Ing. Vaňkát, ředitel Technoconu, vhled do své profesní dráhy a osvětlil, jak došlo k založení firmy. Zdůraznil, jak je vedle teoretického vzdělání důležitý vztah k praxi, a popsal, jak on po ukončení vzdělání započal svoji profesní dráhu. Dále poskytl vhled do růstu firmy, informoval, jak probíhá nábor nových pracovníků a jaké schopnosti a kompetence jsou ve firmě Technocon při práci vyžadovány.

Následně představil pan Vaňkát produkty firmy Technocon, např. přístroje ke svařování, sanitární techniku, stroje pro potravinářský a dřevařský průmysl a robotiku. Zdůraznil, jak je důležité, aby se člověk stále učil, aby mohl na trhu nabídnout jedinečné specializace.

Ohlas žákyň a žáků ukázal, že v nich firma Technocon vyvolala zájem, jejich aktivity považují za velmi zajímavé.

Galerie