POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
23.07.2019
Typ akce: Seminář

23. července se na Univerzitě Jana Keplera v Linci konal poslední seminář pro učitele matematiky projektu MatemaTech - Matematickou cestou k technice.

23. července se na Univerzitě Jana Keplera v Linci konal poslední seminář pro učitele matematiky projektu MatemaTech - Matematickou cestou k technice.

Čeští a rakouští učitelé se účastnili rozličných přednášek a workshopů o využití GeoGebry a o možnostech a perspektivách využití digitálních materiálů pro výuku matematiky. Účastníci si vzájemně vyměňovali své zkušenosti s digitálními materiály a aplikacemi v hodinách matematiky a diskutovali o prezentovaných tématech. Představeny byly také konkrétní materiály vytvořené v rámci projektu MatemaTech. Účastníci obdrželi publikaci projektu MatemaTech, detailně popisující řadu výukových materiálů, které byly v projektu vytvořeny.

Galerie