POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.06.2017
Typ akce: Tisková zpráva

Přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání

Od března 2016 probíhá mezi partnery z Rakouska a České republiky přeshraniční projekt EU „Spolupráce v oblasti vzdělávání v pohraničí“ nazvaný „BIG“. Konkrétně se jedná o regiony Dolního Rakouska, Horního Rakouska, Vídně , jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy.

 

Tento projekt nabízí četné přeshraniční vzdělávací akce pro pedagogy z mateřských školek a ze škol, rámec pro výměnu správních orgánů a školských vzdělávacích institucí, příležitosti pro přeshraniční partnerství mateřských školek a škol, stejně tak i aktivity pro děti a žáky.

 

Dne 19. června 2017 se zúčastnili zástupci zainteresovaných regionálních institucí setkání projektových partnerů na Okresním úřadě v Hornu.

Paní Mag. Daniela Obleser, zástupkyně Okresního úřadu, srdečně přivítala všechny hosty a zahájila setkání několika slovy o důležitosti tohoto projektu: „ Je velmi důležité začít s nabídkou jazyků již u malých dětí v mateřských školkách. V našem regionu se to blízkostí hranic obzvlášť nabízí - poznat jazyk, kulturu a lidi v sousední zemi a tím důvěrněji a bez předsudků moci společně žít. Jedná se o generační projekt, ve kterém jsou děti a jejich rodiče , stejně jako žáci a studenti, učitelé a komunity propojeni a integrováni prostřednictvím různých činností“.

 

Cílem tohoto setkání bylo plánování a odsouhlasení budoucích přeshraničních aktivit. Společně byly prodiskutovány jak organizační , tak i obsahové otázky týkající se projektu a došlo i ke vzájemné výměně zkušeností projektových partnerů s dosavadní realizací projektových aktivit.

 

Projekt „ BIG AT-CZ“ je realizován úřadem Dolního Rakouska-Zemská vláda, oddělení mateřských školek, společně s partnery z Vídně, Horního Rakouska, jižních Čech, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, je podporován programem „Interreg V-A ‚ Rakousko – Česká republika a prostředky Dolního Rakouska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Účastnice setkání projektových partnerů

Galerie