POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.10.2016 - 18.10.2016
Typ akce: Konference

Informační akce na programovém území a mimo ně

V úterý 18. 10.2016 se v kruhovém sále zastupitelstva Jihočeského kraje sešli jihočeští účastníci projektu „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu“, aby odstartovali projektové aktivity naplánované až do roku 2019.

Získat potřebné informace a vzájemně se seznámit přijeli ředitelé projektových mateřských a základních škol, SPgŠ v Prachaticích a vedle nich zasedli realizátoři aktivit, jak jsou v novém projektu nazývány lektorky, které budou děti seznamovat s němčinou.

Setkání bylo zahájeno Mgr. Tomášem Vaškem, který následně předal úvodní slovo řediteli ZVaSu – Mgr. Miroslavu Pikhartu. Účastníci byli seznámeni s programem Interreg – Program spolupráce Rakousko – Česká republika 2014 - 2020. Všichni společně pak sledovali podrobné seznámení s projektem a s jeho aktivitami, jako jsou partnerství, pořádání jazykově-metodického a odborného vzdělávání, seznamování dětí s jazykem sousedů, exkurze, pedagogická praxe v MŠ …

Navázání osobních kontaktů mezi realizačním týmem a dalšími účastníky projektu bude určitě dobrým základem pro úspěšnou spolupráci a řešení všech projektových úkolů.

Pozvání na seminář pro realizátory aktivit 24. 10. 2016 a na úvodní konferenci projektu 28. 11. 2016 v Jihlavě bylo důkazem, že se jihočeský partner aktivně zapojil do naplňování projektových cílů.

Úvodní setkání ukončilo závěrečné přání vedoucí manažer projektu Mgr. Tomáše Vaška: „BIGu zdar!“

Galerie