POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
28.03.2017 - 28.03.2017
Typ akce: Konference

Chráněná krajinná oblast jako inspirace a zdroj námětů pro environmentální výchovu

Obsahem metodické konference s rakouskou účastí bylo představit účastníkům možnosti, zdroje a náměty, které skýtá chráněná krajinná oblast pro výchovu k ochraně životního prostředí. Metodická konference začala prohlídkou Punkevních jeskyní, na niž navazovala odborná přednáška a prohlídka Domu přírody. Účastníci využili časový prostor rovněž k výměně zkušeností a diskusi na téma environmentální výchova na školách v ČR a Rakousku. Projevili mimořádnou spokojenost, ocenili organizaci a fundovanost přednášející paní lektorky, jakožto i její ochotu podělit se o své zkušenosti a odpovídat na dotazy. Vyslovili rovněž zájem navázat na tento formát vzájemného setkávání a vzdělávání.

Galerie