POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.09.2018 - 20.09.2018
Typ akce: Konference

Dne 20.09.2018 se na Pedagogické vysoké škole Dolního Rakouska v Badenu pod názvem „Zažívat jazyky – objevovat rezmanitost, nové cesty jazykového vzdělávání“ uskutečnil přeshraniční jazykový festival. Tento Festival byl pořádán v rámci třech projektů Evropské Unie: BIG AT-CZ, BIG AT-HU a BIG SK-AT. Více než 200 učitelů a učitelek mateřských a základních škol z Dolního a Horního Rakouska, Vídně, Burgenlandu, České Republiky, Slovenska a Maďarska se zúčastnilo tohoto festivalu, přičemž mohli aktivně prožít (cizí) jazyky a vícejazyčnost v rámci nabízených workshopů.

Tento přeshraniční jazykový festival byl organizován v rámci třech Projektů přeshraničních programů INTERREG V-A „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu“(= BIG): BIG AT-CZ (Rakousko-Česká Republika), BIG SK-AT (Slovensko-Rakousko) a BIG AT-HU (Rakousko-Maďarsko). Byl uskutečněn Úřadem dolnorakouské vlády, oddělení mateřských škol a vídeňskými partnery Vídeňští přátelé dětí a Evropskou kanceláří školské rady Vídeň ve spolupráci s Pedagogickou vysokou školou Dolního Rakouska. (Nejen) Lektoři jazyků mohli prožít didakticky-metodický den, přičemž byl kladen důraz na prožití rozmanitých a kreativních metod výuky cizích jazyků s ohledem na přechod od mateřské do základní školy. V rámci zmíněných projektů jsou vyvíjeny nové metody jazykového vzdělávání, obzvlásť vzhledem na sousední jazyky a vícejazyčnost na vzdělávacích institucích.

Tato konference měla pozitivní vliv na další propojení učitelů a učitelek z mateřských a základních škol všech zúčastněných regionů a při tom probíhala také odborná výměna nově vyvinutých metod v rámci nabízených workshopů a projevů. Rektor Pedagogické vysoké školy v Badenu Univ.-Prof. HR MMag. DDr. Erwin Rauscher kladl při svém projevu důraz na důležitost daných evropských projektů a těchto mezinárodních konferencí, při nichž vzniká nenucený dialog mezi sousedními zeměmi.

Poslankyně Rakouské národní rady Carmen Jeitler-Cincelli zastupující zemskou hejtmanku Johannu Mikl-Leitner zdůraznila při svém projevu roli komunikace a s ní spojenou znalost cizích jazyků při interkulturní výměně v sousedících regionech. Tudíž je velmi důležité začít s výukou cizích jazyků již v raném věku.

Impulsní projev referentky Marie Ringler, vedoucí  oddělení mezikulturního poradenství a vzdělávání ve Frankfurtu nad Mohanem, předal účastníkům a účastnicím festivalu praktické inputy k zavedení prožívané vícejazyčnosti.

Účastníci a účastnice měli možnost nahlásit se na dva z deseti nabízených workshopů. Jednalo se o praktické úkazky nově vyvinutých metod jazykového vzdělávání. Všichni zúčastnění se mohli vžít do role dětí a prožít tímto způsobem výuku sousedních jazyků z dětské perpektivy.

 

 

Foto (zleva): KGI Mag. Elisabeth Melichar, Mgr. Kristina Melnik, KGI Gabriele Pehofer (Abt. Kindergärten, NÖ Landesregierung), Mgr. Eva Gašparova und Mgr.Zuzana Markova (Stadt Senica), doc. PhDr. Ivica-Kolečani Lenčova, PhD. (Nove Mesto, Bratislava), Mgr. Martina Emrich, MA, Mag. Helmuth Sturm (Abt. Kindergärten, NÖ Landesregierung), Dr. Norbert Kraker (PH NÖ), Gabriele Slobodova (Abt. Kindergärten), Péter Halinka (Westpannon, Ungarn), Abgeordnete zum Nationalrat Carmen Jeitler-Cincelli, Univ.-Prof. DDr. Erwin Rauscher (Rektor PH NÖ), Maria Ringler (Referentin), PSI Josef Fürst und Mag. Ingrid Heihs (LSR für NÖ), Mag. Christa Kirchner (Abt. Kindergärten), Dr. Karin Steiner (Wiener Kinderfreunde), Dipl.-Päd. Nikolett Raidl (Abt. Kindergärten), Gudrun Jauk (Europa Büro, Stadtschulrat für Wien), Christine Rammesmayer (LSR für Bgld.), Eva Huber, MA und Věra Peňázová (Abt. Kindergärten, NÖ Landesregierung);

Foto 2 (zleva): Mag. Helmuth Sturm (Abt. Kindergärten, NÖ Landesregierung), Dr. Norbert Kraker (PH NÖ), Abgeordnete zum Nationalrat Carmen Jeitler-Cincelli, Univ.-Prof. DDr. Erwin Rauscher (Rektor PH NÖ), Dr. Karin Steiner (Wiener Kinderfreunde), PSI Josef Fürst und Mag. Ingrid Heihs (LSR für NÖ), Péter Halinka (Westpannon, Ungarn), Gudrun Jauk (Europa Büro, Stadtschulrat für Wien), Christine Rammesmayer (LSR für Bgld.).

Fotocredit: Lichtbild Sinawehl

 

Další informace:

Dipl.-Päd. Nikolett Raidl
+43 676 380 64 63
nikolett.raidl@noel.gv.at

 

Galerie