POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.02.2017
Typ akce: Tisková zpráva

 

 

Spolupráce vzdělávání v pohraničí - spolupráce mezi mateřskou školou a základní školou
 

Učební nabídky pro sousední jazyk češtinu začínají v Dolním Rakousku u těch nejmladších. V rámci nového projektu EU „BIG“ - spolupráce v oblasti vzdělávání v pohraniční oblasti mohou děti již od 2,5 let zažít hravou formou první krokyv jazyce souseda.

 

V Dolním Rakousku nabízí 65 dolnorakouských mateřských škol (z toho 23 zemských mateřských škol v okrese Mistelbach a Gänserndorf) hravou formou vzdělávací příležitosti pro jazykovou výuku českého jazyka.
Cílem nového přeshraničního projektu je soustavné vyučování českého jazyka a interkulturní výchovy se zaměřením na návaznost mezi mateřskými a základními školami.

Aby bylo možné diskutovat o této otázce, setkali se 21/02/2017 na okresním úřadě v Mistelbachu vedoucí mateřských škol, ředitelé základních škol a učitelé jazyků na první pracovní skupině. Tuto událost zahájila vedoucí okrsku Mag. Verena Sonnleitner. Přítomní zástupci obou vzdělávacích institucí byli paní inspektorka mateřské školy Leopoldine Rieglerová a školní inspektor pan Mag. Josef Fürst.

Cílem této akce bylo zlepšit propojení vzdělávacích institucí a šíření informací o novém projektu EU "BIG". Dále byly prezentovány aktivity, obsahy a různé vhodné metody výuky jazyků. Došlo k výměně informací a zkušeností.

Projekt „BIG AT-CZ“ je realizován Úřadem zemské vlády Dolního Rakouska, oddělení mateřských školek, společně s partnery z Vídně, Horního Rakouska, Jižních Čech, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, prostřednictvím programu „Interreg VA Rakousko - Česká republika“, podporován prostředky Dolního Rakouska.