POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.11.2018 - 20.11.2018
Typ akce: Konference

Pod motem „jazyky jsou mosty“ se dne 20.11.2018 ve Vídni konalo přeshraniční setkání státní zprávy. Toto setkání bylo organizováno vídeňskými partnery Vídeňští přátelé dětí a Evropskou kanceláří školské rady Vídeň v rámci třech projektů INTERREG V-A: BIG AT-HU (ATHU1), BIG AT-CZ (ATCZ5) a BIG SK-AT (SK-AT1). Zástupci a zástupkyně rakouské, české, slovenské a maďarské státní správy přijali pozvánku na toto významné síťové setkání státních správ všech regionů těchto tří projektů.

 

Po zábavném, kulinársko-jazykovém projevu Achima Brauna, ředitele školství z Vídně byla uskutečněna pódiová diskuze reprezentantů všech zúčastněných regionů. Všichni zúčastnění kladli důraz na důležitost znalostí sousedního jazyka již od raného věku. Pódiové diskuze se zúčastnili Julia Auer z iniciativy „healthacross“ Zdravotního a sociálního fondu Dolního Rakouska ve spolupráci s českými partnerskými obcemi, Univ. Prof. Eva Vetter z Vídeňské univerzity, Mag. Heinz Josef Zitz – ředitel školství Burgenland, Ing. Alexandra Novotna ze slovenského ministerstva školství, Dr. György Nagyházi z maďarského ministerstva školství, Mag.Heinrich Himmer – ředitel školství Vídeň, Christian Morawek -ředitel Wiener Kinderfreunde.

Konferenci ukončila příjemná výměna odborných i jiných informacích a výměna kontaktů mezi všemi zástupci a zástupkyněmi všech regionů.

Galerie