POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.07.2019
Typ akce: Ostatní

Dne 3. června 2019 se v rámci přeshraničního projektu „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu - BIG AT-CZ“ uskutečnilo závěrečné setkání s více než 200 hosty. Zemská radní pro oblast školství Christiane Teschl-Hofmeister, EU zemský radní Martin Eichtinger, Karin Steiner z Vídně a Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana z Jihlavy, prezentovali projekt formou tiskové konference. Akce byla slavnostně otevřena vystoupením dětí z MŠ Langau, které na úvod zaspívaly několik písní v českém a německém jazyce. Starosta města Langau Franz Linsbauer srdečně přivítal všechny hosty a představil obec Langau. Byl velmi potěšen velkým zastoupením hostů ve své obci. Političtí zástupci regionů zdůraznili význam jazykových projektů a možnost poznat jazyk a kulturu svých sousedů již v raném věku. Na této akci byl prezentován nejen projekt BIG AT-CZ, ale také jeho synergické projekty BIG AT-HU a BIG SK-AT. Dále byly představeny výsledky projektů, jakož např.: multimediální film, vědomostní platforma BIG a vzdělávací materiály zaměřené na získání jazyků v raném věku, které vznikly během projektu. Úspěch projektu je možný pouze díky velkému angažmá a přeshraniční spolupráci zapojených pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ, jazykových lektorů a učitelů jazyků všech partnerů projektu. Jako projev uznání jejich práce a účasti na projektu byly zástupcům vzdělávacích institucí všech zapojených regionů slavnostně předány certifikáty. Výhody mnohojazyčnosti a význam učení se jazyka v raném věku představila ve své přednášce Mag. Zwetelina Ortega, odbornice na vícejazyčnost. Během společného oběda byly udrženy stávající a navázány nové kontakty, na jejichž základě by měla být umožněna další spolupráce přeshraničních projektů.

Galerie