POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.06.2017
Typ akce: Tisková zpráva

Mateřská školka Walterskirchen navštívila společně s partnery z Charvátské Nové vsi velvyslanectví České republiky ve Vídni

Od roku 2004 se děti z mateřské školky ve Walterskirchenu učí český jazyk. Nyní se aktivně účastní projektu „BIG – spolupráce v oblasti vzdělávání v pohraničí“.

Účastní se s velkou radostí a proto bylo také v blízkosti hranic založeno partnerství s českou mateřskou školkou. V České republice a v Rakousku se již uskutečnilo mnoho setkání. Tentokrát se vydali společně do Vídně.

Dne 20.06.2017 přijal velvyslanec pan Sechter děti z obou mateřských školek. Vyprávěl dětem hodně o své práci, jeho povinnostech a o životě velvyslance. Odpovídal také na otázky, které mu děti kladly. Pan velvyslanec byl překvapen, když děti z Walterskirchenu pro něj zpívaly bez akcentu české písničky. Měl radost ze spolupráce mateřských školek a z možnosti studia jazyků sousedních zemí již od raného dětství a z akcí tohoto druhu. V zahradě velvyslanectví bylo dětem umožněno vychutnat si svou svačinu a poté pozval pan Sechter děti do kina, kde mohly shlédnout pěkné pohádky z České republiky.

Pro všechny to byl velmi vzrušující a zajímavý den.

Cílem přeshraničního partnerství je rozšíření vědomostí a kulturních znalostí sousední země, stejně jako používání sousedního jazyka v každodenních situacích.

Projekt BIG AT-CZ je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj (INTERREG V-A Rakousko-Česká republika ) a podporován prostředky spolkové země Dolní Rakousko.