POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.07.2019
Typ akce: Ostatní

Dne 3. června 2019 byl v hale pro volný čas v Langau slavnostně zakončen přeshraniční projekt "Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu - BIG AT-CZ". Ještě před začátkem akce se konala tisková konference, které se zúčastnili zástupci projektových partnerů: zemská radní pro oblast vzdělávání Christiane Teschl-Hofmeister, EU zemský radní Martin Eichtinger, Karin Steiner z Vídně a Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana z Jihlavy. "Jazykové znalosti jsou předpokladem pro překonání překážek v komunikaci a nezbytné pro zkušenosti a integraci sousedních regionů." Zde hrají důležitou roli nejen ekonomické aspekty, ale také sociální vztahy a chápání světa s jejich kulturní rozmanitostí. "Mezinárodní jazykový projekt dává zúčastněným dětem příležitost rozpoznat potenciál přeshraničních regionů, navázat kontakty a objevit rozmanité ekonomické a sociální možnosti v přeshraničních oblastech", sdělila např. ve svém příspěvku zemská radní Teschl-Hofmeister.

Galerie