POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
17.10.2022
Typ akce: Konference

V rámci našeho pobytu v Brně (MSV) jsme uspořádali též závěrečnou konferenci projektu ImageHeadstart ATCZ215.

Na této konferenci jsme představili všechny skupiny představily své výsledky a technologie, které jsou díky projektu a předchozímu vývoji k dispozici. Konference se zúčastnily i studentky 3. ročníku oboru Ochrana vod, které byly v Brně na plánované exkurzi v předmětu Technické normy, kdy využily faktu, že tvůrci norem a zkušební ústavy na veletrhu též vystavovali. Díky financím z projektu jsme jim mohli exkurzi umožnit.

Akce byla podpořena z programu z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

 

Galerie