POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Schváleno

91 projektů

Alokované prostředky EFRR

95 956 073
Číslo projektu: ATCZ266, Zkratka: Thaya Wellendynamik
Číslo projektu: ATCZ65, Zkratka: EDUGARD
Číslo projektu: ATCZ268, Zkratka: Euregionale Strategie AT-CZ 2021+
Číslo projektu: ATCZ49, Zkratka: FMP/KPF AT-CZ 2014-2020
Číslo projektu: ATCZ276, Zkratka: ROTCUT
Číslo projektu: ATCZ41, Zkratka: GrenzRad
Číslo projektu: ATCZ167, Zkratka: HTPO
Číslo projektu: ATCZ194, Zkratka: INPOMED (Innovations in Poultry Medicine)
Číslo projektu: ATCZ133, Zkratka: Kompetenzzentrum MechanoBiologie
Číslo projektu: ATCZ288, Zkratka: ATCZ kulinarisch
Číslo projektu: ATCZ163, Zkratka: Schwarzenberský plavební kanál/Bavorská niva