POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Schváleno

91 projektů

Alokované prostředky EFRR

95 956 073
Číslo projektu: ATCZ236, Zkratka: Cli OP Thaya
Číslo projektu: ATCZ248, Zkratka: DigiVill
Číslo projektu: ATCZ71, Zkratka: GrünRaum
Číslo projektu: ATCZ204, Zkratka: Mosty k sousedům - Brücken zum Nachbarn