POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
02.08.2019
Typ akce: Ostatní

Laboratoř řasových biotechnologií Centra Algatech MBÚ AV ČR vydalo tři nové publikace.

Historii tenkovrstevné kultivace mikrořas shrnuje článek Dr. Tomáše Grivalského.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12223-019-00739-7

Dr. Gergely Lakatos přináší review způsobu získávání etanolu z polysacharidů mikrořas.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12223-019-00732-0

Ing. Karolína Ranglová se ve svém článku zabývá využitím metod studia fotosyntézy ke stanovení teplotního optima pro kultivaci sinic.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12223-019-00732-0

Články vycházejí v odborném periodiku Folia Microbiologica.