POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
04.10.2022
4.10.2022 se uskuteční záverečná konference k projektu ATCZ218. Součástí programu je představení výstupu projektu, včetně koncepce zapojení malých a středních podniků do středoškolské přípravy žáků ekonomických oborů s důrazem na specifika českého firemního prostředí pro rakouské žáky a specifika rakouského firemního prostředí pro české žáky. Konference proběhne v Clarion Congress Hotelu České Budějovice od 10:00.
Typ akce: Konference
03.10.2022 - 07.10.2022
V rámci projektu ATCZ218 proběhne poslední Business week v termínu 3.-7.10.2022 v Sezimově Ústí. Výstupem business weeku je vyhodnocení dosavadních výstupů projektu. V průběhu samého týdne budou probíhat jazykové kurzy češtiny pro rakouské žáky.
Typ akce: Workshop
08.09.2022
Dne 8.9.2022 se uskuteční setkání zástupců firem v rámci projektu INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace. Zástupci vybraných firem se seznámí s již realizovanými aktivitami projektu a s plány do budoucna. Zdůrazněna bude důležitost zapojení aplikační sféry do středoškolském vzdělávání. O praxích v partnerských firmách informuje paní Ing. Opekarová, Ph.D. spolu s panem Bc. Janem Pumprem.
Typ akce: Kulatý stůl
14.06.2022 - 16.06.2022
V průběhu 14. - 16. června se žáci Sezimácké střední účastnily dalších exkurzích do firem. První skupina navštívila firmu ELK Fertighaus GmbH, Scherms a součástí cesty byla také kulturně-vzdělávací návštěva města Linz. Druhá skupina navštívila Fronius International Gmbh v rakouském Sattledtu.  V rámci exkurze byly žákům představeny moderní výrobní prostory úspěšné mezinárodní firmy s nejrůznějšími možnostmi zaměstnání. 
Typ akce: Školení
06.06.2022 - 10.06.2022
Během 6.-10.června 2022 proběhl Business week v rakouském Pergu. V rámci Business weeku se žáci zapojili do workshopů, ve kterých se dozvěděli informace ohledně právních forem podnikání v Rakousku a ČR, zapojuli se do vyhodnocení nejlepší fiktivní studentské firmy a také se zúčastnili exkurze v Ars Elektronika Centrum v Linzi. Celý Business week se zakončil výletem do Hallstattu a Bad Ischlu.
Typ akce: Workshop
06.06.2022 - 10.06.2022
Během 6.-10. června probíhaly jazykové kurzy češtiny pro rakouské žáky HAK HASu.Výuky se zúčastnilo 39 studentů, probíhala simultánně ve dvou učebních skupinách.
Typ akce: Seminář
19.05.2022
Dne 19.5. proběhlo setkání projektového týmu s partnerskou školou HAK HAS v Pergu. V průběhu setkání se tými domluvily na spolupráci v rámci plánovaného Business Weeku.
Typ akce: Konference
09.05.2022 - 10.06.2022
Ve dnech 9. a 10. května 2022 se studenti a učitelé z partnerské školy z rakouského Pergu (BHAK/BHAS Perg) zúčastnili odborné exkurze ve firmách ENGEL v Kaplici a BOSCH v Českých Budějovicích (9.5.22). Také se setkali se studenty našeho „Studentského parlamentu“, prohlédli si školu a společně povečeřeli a posnídali. V úterý byla na programu odborná exkurze ve firmě RM GASTRO ve Veselí nad Lužnicí, kde nám kolegyně ze spřátelené jazykové školy SOPHIA zajistila odborný výklad v anglickém a německém jazyce. Cestou domů se partneři z Rakouska zastavili na prohlídce pohádkového zámku v Hluboké nad Vltavou.
Typ akce: Workshop
11.04.2022
Dne 8.4.22 proběhla ústavní schůze spolku Sezimácká střední pro technicku, sport a kulturu. Na schůzi se členové spolku usnesli založit spolek a odsouhlasili jeho stanovy. Dále, členové odsouhlasili, že předsedkyní spolku se stává Mgr. Jana Brcková
Typ akce: Konference
28.03.2022 - 29.03.2022
Během dnů 28.-29.3.2022 proběhne v rámci projektu odborná exkurze v Rakousku – partnerské školy HAK/HAS Perg spojená s náštěvou firmy ENGEL.
Typ akce: Ostatní
06.12.2021 - 10.12.2021

Typ akce: Workshop
30.09.2021 - 01.10.2021

Typ akce: Workshop
20.09.2021
Kurzy probíhají hravou formou v uvolněné atmosféře jako zájmová aktivita. Začátečníci – důraz na běžná konverzační témata, pokročilí – zaměření na firemní a obchodní němčinu. Účastníci kurzů pojedou na dvoudenní exkurzi do rakouských firem. Kroužky probíhají v rámci projektu Profesní flexibilita a její implementace/ Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung
Typ akce: Ostatní
03.09.2021
Se začátkem školního roku jsme uskutečnili další projektovou schůzku. Připravujeme aktivity na nový školní rok 2021/2022 a těšíme se na naše žáky v České republice i v Rakousku
Typ akce: Školení
26.06.2021 - 30.09.2021
Ve dnech 26. 6. – 30. 6. 2021 proběhne v rámci projektu první Business Week. Proběhne spolupráce přeshraničních žákovských týmů (online spolupráce s rakouským partnerem) a setkáme se s odborníky z praxe
Typ akce: Workshop
27.05.2021
Ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 12:00 proběhne v prostředí MS Teams – online přednáška v angličtině v rámci projektu Profesní flexibilita a její implementace na téma Startup environment comparison between South Korea and the Czech Republic. Přednášející: Ing. Jan Maleninský Ing. Jan Tročil, MA Bc. Dominika Hrušková
Typ akce: Prezentace
21.04.2021
Dne 21. 4. 2021 se uskutečnilo setkání zástupců firem v rámci projektu INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace. Zástupce vybraných firem jsme seznámili s již realizovanými aktivitami projektu a s plány do budoucna. Zdůrazněna byla důležitost zapojení aplikační sféry do středoškolském vzdělávání. O praxích v partnerských firmách informovali paní Ing. Opekarová, Ph.D. spolu s panem Bc. Janem Pumprem. Zástupci firem naopak hodnotili dosavadní spolupráci s naší školou. Ředitelka školy, paní doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D. zdůraznila důležitost spolupráce s firmami a přínosy praxe v podnicích pro naše žáky.
Typ akce: Workshop
02.03.2021
V úterý 2. března 2021 se uskutečnilo setkání projektového týmu v prostorách COP Sezimovo Ústí za online účasti rakouského partnera HAK/HAS Perg. Hlavním úkolem jednání bylo naplánování výměnných exkurzí, kurzu češtiny, kurzu němčiny a společného businessweeku pro žáky obou škol pro období březen – prosinec 2021. Při plánování aktivit v tomto roce se řídíme aktuálními pokyny v rámci řešení pandemie způsobené Covid-19.
Typ akce: Konference
01.12.2020
Žákovské týmy se v Pergu i v Sezimově Ústí od března 2020 v rámci teoretické přípravy připravovaly na prosincový businessweek, při kterém mělo dojít k praktické aplikaci získaných poznatků o úskalích a rozdílech založení firmy v Čechách a Rakousku. Lektorky a lektoři a zároveň zástupci firem zapojených v projektu směrovali žáky při jejich rešerši a zpracovávání dílčích témat, dávali jim podněty a žáci s nimi konzultovali svá „proč“ a „co kdyby“. Businessweek škrtla z našeho kalendáře druhá vlna koronaviru, přesto vznikl již koncept a především sada návodných otázek a témat, která přiblíží rakouským žákům proces založení firmy v Česku a naopak žáci z Čech si uvědomí, co je při podnikání a zakládání firmy v Rakousku jinak než v Česku.
Typ akce: Workshop
11.11.2020
Od května se zájemci o kurz češtiny těšili na týdenní kurz plný her, kvízů, písniček, filmů a ochutnávek české gastronomie.
Typ akce: Workshop
05.11.2020
Ve čtvrtek 5.11. od 11 hodin MS Teams – online přednáška v angličtině v rámci projektu Profesní flexibilita na téma Lean startup – Silicon Valley methodology helping founders to start successful new company.
Typ akce: Seminář
22.10.2020
Tento měsíc měli naši žáci v rámci projektu INTERREG Profesní flexibilita vyjet do Rakouska, navštívit partnerskou školu v Pergu a absolvovat dvě exkurze v rakouských firmách. Člověk míní, koronavirus mění. A tak jsme se alespoň mohli virtuálně ze svých domovů zúčastnit přednášky profesora Hofstadlera Crosscultural Management in CZ and AUT, která byla přenášena z auly obchodní akademie v Pergu, a mohli jsme sledovat, jak se rakouští žáci zapojovali do interaktivní části přednášky o českých dějinách a jejich styčných bodech s těmi rakouskými.
Typ akce: Seminář
03.07.2020
V pátek 3. července 2020 proběhlo první pokoronavirové setkání projektového týmu u rakouského partnera – na HAK/HAS v Pergu. Hlavním úkolem jednání bylo naplánování výměnných exkurzí, kurzu češtiny a společného businessweeku pro žáky obou škol pro období září – prosinec 2020. Všichni doufáme, že naplánované aktivity budeme moci uskutečnit!
Typ akce: Konference
06.06.2020
Náš projektový tým spolu s rakouským partnerem byl od začátku na seznamu hostů, do poslední chvíle jsme doufali, že naši partneři z Pergu se budou moci sobotní akce zúčastnit a budeme moci společně prezentovat náš projekt a pohovořit se zástupci z jihočeských firem, ale nyní je jasné, že uzavření hranic zatím naše společné setkání ještě posune.
Typ akce: Školení
02.03.2020 - 04.03.2020
Ve dnech 2. – 4. března proběhne v Černovicích u Tábora zahajovací školení projektového týmu.
Typ akce: Školení