POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.09.2021
Typ akce: Ostatní

Kurzy probíhají hravou formou v uvolněné atmosféře jako zájmová aktivita. Začátečníci – důraz na běžná konverzační témata, pokročilí – zaměření na firemní a obchodní němčinu. Účastníci kurzů pojedou na dvoudenní exkurzi do rakouských firem. Kroužky probíhají v rámci projektu Profesní flexibilita a její implementace/ Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung