POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.10.2022 - 07.10.2022
Typ akce: Workshop

V rámci projektu ATCZ218 proběhne poslední Business week v termínu 3.-7.10.2022 v Sezimově Ústí. Výstupem business weeku je vyhodnocení dosavadních výstupů projektu. V průběhu samého týdne budou probíhat jazykové kurzy češtiny pro rakouské žáky.