POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
26.06.2021 - 30.09.2021
Typ akce: Workshop

Ve dnech 26. 6. – 30. 6. 2021 proběhne v rámci projektu první Business Week. Proběhne spolupráce přeshraničních žákovských týmů (online spolupráce s rakouským partnerem) a setkáme se s odborníky z praxe

Vyvrcholením práce žákovských týmů jsou pořádané Business Week. Jsme rádi, že po omezeních způsobených pandemií Covid-19 můžeme realizovat náš první Business Week. V rámci setkání budou prezentovány výsledky – založení a vedení cvičných firem, vedení obchodního jednání a proběhne návštěva firem a setkání s odborníky z praxe.