POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
08.09.2022
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 8.9.2022 se uskuteční setkání zástupců firem v rámci projektu INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace. Zástupci vybraných firem se seznámí s již realizovanými aktivitami projektu a s plány do budoucna. Zdůrazněna bude důležitost zapojení aplikační sféry do středoškolském vzdělávání. O praxích v partnerských firmách informuje paní Ing. Opekarová, Ph.D. spolu s panem Bc. Janem Pumprem.