POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.09.2021 - 01.10.2021
Typ akce: Workshop

Připravujeme další část Business Weeku. Aktualizovali jsme harmonogram příprav založení spolku v rámci aktivity Cvičná firma:

  • Formulace stanov spolku – září 2021
  • Rozeslání pozvánky na ustavující členskou schůzi – v rámci Business Weeku – září/říjen 2021
  • Ustavující členská schůze a volba statutárního orgánu – listopad 2021
  • Zápis do spolkového rejstříku na stránkách Ministerstva spravedlnosti v elektronické podobě