POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.12.2018 - 14.12.2018
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 14.12.2018 proběhlo jednání partnerů k projektu Interop ve Vídni. Byly projednány následující body: 1. Akční body, 2. Zprávy o pokroku každého partnera a plánované další kroky, 3. Zprávy za období 1, 4. Další schůzka