Nové programové období 2021-2027 naleznete na interreg.at-cz.eu.