POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.08.2017 - 30.08.2017
Typ akce: Workshop

Čeští partneři projektu organizovali v Třeboni v srpnu 2017 desátý ročník konference GAP. Během ní pracovali výzkumníci z celého světa v různých skupinách a věnovali se tématům interakcí bakterií a mikrořas, fotosyntézy a kultivace různých mikrořas s cílem získat nové poznatky o fyziologii, růstu a primární produkci. Rakouský partner se pochopitelně podílel na aktivitách skupiny řasových produkčních systémů. Během konference byla příležitost si s projektovými kolegy vyměňovat zkušenosti a ještě více zintenzivnit spolupráci. V rámci konference probrali projektoví partneři plnění cílů jednotlivých etap a diskutovali další aktivity.

Galerie