POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
28.03.2019 - 28.03.2019
Typ akce: Workshop

Partneři projektu zvou na první veřejný workshop projektu.

Kdy:

28.3.2019

Kde:

Výzkumné centrum SIX, Vysoké učení technické v Brně
6. patro, Technická 12, Brno, CZ

Program:

10:30 - 11:15 „Simulační techniky pro RF obvody a zařízení“ od FH-Prof. Dr.-Ing. zvyk. Hans Georg Brachtendorf, Univerzita aplikovaných věd v Horním Rakousku

11:15 - 12:00 „RFID lokalizace“ doc. Dipl.-Ing. Dr.techn. Holger Arthaber, TU Wien

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd

13:00 - 14:00 Veřejná část setkání projektu. Problémy s rušením v aplikacích.

Registrace:

www.interreg-interop.eu/news/

Workshop je zdarma.

Kontakt:

Vojtech Derbek (derbek@feec.vutbr.cz)

Galerie