POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.12.2021 - 01.12.2021
Typ akce: Prezentace

Během kick-off meetingu byli představeni členové realizačního týmu, zmíněny cíle a motivace projektu, analýza metody konečných prvků, experiment a další informace, týkající se projektu ROTCUT.