POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.01.2020 - 29.01.2020
Typ akce: Konference

Admnistrativní Kick-off meeting projektu ATCZ215 ImageHeadstart se konal 29. 1. 2020 na Ústavu komplexních systémů, FROV JU, na Nových Hradech.

Na setkání se sešli zástupci všech partnerů a vyjasnili si důležitá organizační opatření a povinné úkoly.

Galerie