POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
08.02.2018 - 08.02.2018
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 8.2.2018 proběhlo úvodní jednání partnerů k projektu Interop ve Vídni. Byly projednány následující body: 1. Představení týmu, 2. Shrnutí obsahu projektu a administrativní požadavky, 3. Zpětná vazba z setkání FLC, 4. Personální situace, 5. Obědová přestávka, 6. Technická diskuze o nadcházejících tématech výzkumu a spolupráci, 7. Různá témata, 8. Další schůzka

Představení plánů partnerů pro 1. rok

TUW

Měření a modelování lineárních interferencí, plánované měřicí kampaně, použité zařízení, plánované testování pro WiFi

FHO

Připojení k simulačním nástrojům pro modelování kanálů, Příprava pro odvozování modelů založených na měření LP, porovnání s testy LP

BUT

SDR pro RFID, zlepšení citlivosti, SDR příští generace, rozšíření o testování dalších technologií (např. WiFi)

Úkoly

  • TUV dá BUT k dispozici práci o měření Delta-RCS.
  • Studium základů X-parametrů
  • Specifikace požadavků na nahrávání / emulaci interferencí SDR
  • Nastavení SVN pro dokumenty projektu a zdrojové kódy
  • Zajištění hostování webové stránky projektu
  • Plakát A3, skupinové webové stránky
  • Protokol za monitrovací období 0
  • Publicita projektu prostřednictvím OVE / E & I a WKO (v koordinaci s paní Schwecherl), a formou e-mailových kontaktů (poskytnuté obchodními komorami) a v časopise Radioengineering

Galerie