POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.07.2018 - 26.07.2018
Typ akce: Workshop

V Třeboni začal 9. července druhý ročník Letní školy řasových biotechnologií a výzkumu fotosyntézy pro vysokoškolské studenty. Akci pořádalo Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR a zájem o ni byl velký. Odborní lektoři nakonec vybrali z přihlášených uchazečů jedenáct studentů z České republiky, Chorvatska, Švýcarska, Kanady a Rakouska a rozdělili je do šesti výzkumných skupin.

Účastníky čekaly tři týdny nabité vědou, praktickým výzkumem pod dohledem lektorů i přednáš-ky. V laboratořích fotosyntézy a řasových biotechnologií se zabývali měřením skutečných experimentů a jejich vyhodnocováním. Své výsledky pak přednesli na závěrečné prezentaci jednotlivých projektů. Studenti ocenili možnost pracovat na nejmodernějších přístrojích, jakými jsou např. hmotnostní spek-trometr nebo konfokální mikroskop. Letní škola byla ukončena slavnostním předáním certifikátů ve čtvrtek, 26. července.
Druhý ročník Letní školy ALGATECH se setkal s velkým nadšením všech zúčastněných studentů. A jejich pracovní zápal byl odměnou pro lektory z řad vědeckých pracovníků Centra. Cílem školy bylo  ukázat, jak se pracuje ve výzkumné instituci, která je světově uznávaným pracovištěm základního a aplikovaného výzkumu. Dobrou myšlenku spojování studentů z různých oborů, škol i zemí chce proto Centrum ALGATECH MBÚ AV ČR naplnit i v roce příštím, na třetím ročníku Letní školy.
Způsob prezentace projektu Interreg CZ-AT: přednáška Dr. Lhotského - Evropské projekty Centra ALGATECH