POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.04.2018 - 18.04.2018
Typ akce: Výstava

Centrum ALGATECH – MBÚ AV ČR představilo své evropské projekty v Českých Budějovicích na prvním ročníku setkání zástupců regionálního výzkumu, vývoje, inovací i komerční sféry – Jihočeském dni vědy - který se uskutečnil ve středu 18. dubna na českobudějovickém výstavišti, které je jinak široce známé díky veletrhu Země živitelka.

Jihočeský region je známý poměrně nízkým zastoupením průmyslu a naopak silným zaměřením na zemědělství, potravinářství, lesnictví, výzkum v přírodních vědách, biotechnologie. Českobudějovické Biologické centrum AV ČR soustřeďuje pět přírodovědných výzkumných ústavů Akademie věd, v nedaleké Třeboni sídlí detašovaná pracoviště dalších dvou ústavů. Třeboňské centrum ALGATECH je pobočkou Mikrobiologického ústavu AV ČR a již téměř 60 let se zabývá výzkumem mikrořas a jejich možným využitím v potravinářství, krmivářství, medicíně, energetice, zemědělství. Letos oslavilo i 40 let od projektu Chlorella, jehož součástí byly i experimenty s řasami, které provedl Vladimír Remek ve vesmíru v roce 1978 a které byly navržené a připravené v Třeboni.
Centrum ALGATECH – MBÚ představilo během Jihočeského dne vědy svůj výzkum zaměřený na mikrořasy a zúčastnilo se i odborného programu přednáškou „Evropské projekty v řasových biotechnologiích“.

Galerie