POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.02.2017 - 17.02.2017
Typ akce: Konference

ICT 2017 je sedmý ročník v řadě mezinárodních vědeckých setkání se zaměřením na průmyslové počítačové tomografie. Tradičně organizována ve Welsu, tato konference byla poprvé organizována v belgické Lovani, a tím posilovat mezin

V průběhu konference byla prezentována přednáška s názvem „Charakterizace polymerního pěnových struktur“. Ty mají nízký útlum rentgenového záření, což je důvod, proč trojrozměrné CT je obtížný úkol. Tmavě pole zobrazování pomocí moderního CT FH Wels (Skyscan 1294) vizualizaci velmi jemnou strukturou pěnové hmoty, je však možné výrazně zlepšit. V tomto článku, první případová studie byla prezentována na toto téma.