POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.10.2018
Typ akce: Ostatní

Dne 9. října 2018 jsme měli příležitost představit projekt Interreg V-A ATCZ REEgain formou plakátového sdělení v rámci kampaně otevření Core Facility Campus Krems.

Centrální zařízení kampusu Krems, užívané Dunajskou univerzitou, Soukromouuniverzitou Karl Landsteiner pro zdravotní vědy a Univerzitou aplikovaných věd IMC Krems, byla otevřena na slavnostním ceremoniálu za přítomnosti  šéfky regionální vlády Johanny Mikl-Leitner. Tři výzkumné instituce v kampusu Krems mají tak k dispozici, kromě jiného, skenovací elektronový mikroskop s vysokým rozlišením, konfokální laserový skenovací mikroskop a průtokový cytometr. Akvizice vybavení  Centrálního zařízení kampusu Krems je rovnoměrně financována regionem Dolní Rakousko a NÖGUS. NFB je pověřena nakládáním s částí finančních prostředků poskytnutou z prostředků NÖGUS.