POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.05.2019
Typ akce: Konference

Tento rok bylo 9. května připojeno ke každoroční konferenci “Life Science Meeting” na IMC University of Applied Sciences v Kremsu první symposium v souvislosti s Interreg projektem ATCZ172 REEgain.

Tento rok bylo 9. května připojeno ke každoroční konferenci “Life Science Meeting” na IMC University of Applied Sciences v Kremsu první symposium v souvislosti s Interreg projektem ATCZ172 REEgain. Mezi pozvanými hosty nebyli jen (mezi)národní partneři projektu ale také průmysloví partneři jako firma “Saubermacher” a výzkumná skupina společnosti “K1-Met GmbH” sídlící v Horním Rakousku. Dále měl interaktivní přednášku na téma “research to value” Lukas Madl, lector společnosti TecNet equity.

Mezi hlavní cíle sympózia patřilo umožnění dialogu shromážděním různých klíčových kompetenčních skupin a vytvoření možností pro výměnu znalostí. Sympózium bylo otevřeno pro veřejnost, aby bylo umožněno studentům, průmyslovým delegacím a akademickým pracovníkům zúčastnit se a informovat o nejnovějším vývoji probíhajících projektů. Výměnou know-how mezi partnery je zaručeno, že aktuální stav výzkumu bude rovnoměrně rozšířen. Kromě toho vede setkání klíčových kompetentních skupin ke vzniku nových nápadů, aby bylo možné řešit možné problémy cíleným přístupem.

V návaznosti na úspěšné sympózium byli pozvaní řečníci a pracovníci projektu pozváni na raut k tradičnímu rakouskému Heurigen, aby prohloubili své nově získané zkušenosti při neformálním posezení.