POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
02.07.2021
Typ akce: Ostatní

Projektový komunikační tým se sešel ve středu 30. 6. prostřednictvím videokonference, aby sdílel novinky v pokračování mezinárodního projektu ReMaP.

Zástupci českých a rakouských institucí si vzájemně představily své komunikační plány, které mají zajistit větší povědomí o přínosech a výsledcích projektu jak směrem k široké veřejnosti, tak i k odborníkům. Kromě komunikace se diskutovaly i odborné otázky týkající se výzkumu a vývoje. Bude-li to možné, další setkání proběhne naživo na Fakultě strojního inženýrství v Brně, kde si rakouští partneři budou moci prohlédnout klíčový přístroj – atomizér.